บริษัท สยามแบ็กส์ อุตสาหกรรม จำกัด | Siam Bags Industrial Co.,Ltd | รับผลิตกระเป๋าทุกแบบ | | กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค
วิสัยทัศน์

เราดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการผลิตกระเป๋ามีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ โดยเน้นคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย และมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย